Slideshow

Papa Makua

Mahalo nui loa to Kumu Kanoa for teaching Kawaikiniʻs ʻohana Hawaiian Language classes again this school year!! We are very fortunate to be having 2 classes this year – one for beginners and another for intermediate learners of Hawaiian. Classes…Continue Reading →

Ma ka hana ka ʻike

He mea nui ma Kawaikini, ka malama ‘ia ‘ana o na ‘ao’ao a pau o ke a’o haumana, ‘o ka ‘olelo ‘oe, na loina ‘oe, a ‘o kekahi mea nui, ka ‘olelo o kahiko, “Ma ka hana ka ‘ike”.

Moʻohaʻawina

‘O ke ola o ka ‘olelo makuahine a me na waiwai Hawai’i ka piko o nei kula ‘o Kawaikini kona inoa. ‘O ka ‘olelo Hawai’i ke lohe nui ‘ia ma loko a ma waho ho’i o ka wa a’o mai ka papa Malaa’o a hiki aku i ka papa ‘elima.