Moʻohaʻawina

img_0008

‘O ke ola o ka ‘olelo makuahine a me na waiwai Hawai’i ka piko o nei kula ‘o Kawaikini kona inoa. ‘O ka ‘olelo Hawai’i ke lohe nui ‘ia ma loko a ma waho ho’i o ka wa a’o mai ka papa Malaa’o a hiki aku i ka papa ‘elima. E ho’omaka no na’e ke a’o kuhelu ‘ia o ka ‘olelo Pelekania mai ka papa ‘elima no ho’okahi hola o ka la. Ma hope mai, mai ka papa 6 a hiki aku i ka papa 12, malama ‘ia kekahi o na papa ma ka ‘olelo Hawai’i a ‘o kekahi ho’i, ma ka ‘olelo Pelekania no. ‘O ka pahuhopu nui ka hele ‘ana o na haumana o Kawaikini a walewaha no ma keia mau ‘olelo a i ‘elua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>