maxresdefault

Papa Makua

Mahalo nui loa to Kumu Kanoa for teaching Kawaikiniʻs ʻohana Hawaiian Language classes again this school year!! We are very fortunate to be having 2…Continue Reading →

Kawaikini Kids

Ma ka hana ka ʻike

He mea nui ma Kawaikini, ka malama ‘ia ‘ana o na ‘ao’ao a pau o ke a’o haumana, ‘o ka ‘olelo ‘oe, na loina ‘oe, a ‘o kekahi mea nui, ka ‘olelo o kahiko, “Ma ka hana ka ‘ike”.

img_0008

Moʻohaʻawina

‘O ke ola o ka ‘olelo makuahine a me na waiwai Hawai’i ka piko o nei kula ‘o Kawaikini kona inoa. ‘O ka ‘olelo Hawai’i ke lohe nui ‘ia ma loko a ma waho ho’i o ka wa a’o mai ka papa Malaa’o a hiki aku i ka papa ‘elima.

E ike aku nei makou i ke kaiaulu noʻonoʻo a olakino maikaʻi kahi i lilo ka ʻolelo manaʻo, a me na hana o ka poʻe ʻoiwi o Hawaiʻi i mea i hana wale ʻia.